+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در یکشنبه یکم اردیبهشت 1392 و ساعت 0:9 |
Moharram (13)

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در چهارشنبه هفتم آبان 1393 و ساعت 7:43 |
با سلام خدمت گروه های درسی نواحی و مناطق

اولین گردهمایی و کارگاه تخصصی طراحی آموزشی گروه های درسی قرآن و معارف اسلامی در تاریخ یکشنبه 11/8/93 ساعت 9 الی 12در محل پژوهش سرای دانش آموزی جنب خانه معلم برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در یکشنبه چهارم آبان 1393 و ساعت 11:26 |
جهت مشاهده بودجه بندی کتاب های پیام های آسمان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در یکشنبه چهارم آبان 1393 و ساعت 11:12 |

جهت مشاهده برنامه عملیاتی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در یکشنبه چهارم آبان 1393 و ساعت 9:27 |
جهت دریافت کتب درسی پایه هشتمكليك نمایید.

جهت دریافت کتب درسی پایه هفتمکلیکنمایید. قرآن

جهت دریافت ضمیمه اهل سنتکلیک نمایید.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در پنجشنبه یکم آبان 1393 و ساعت 12:3 |

روش تدریس

جهت دریافت نمونه روش تدریس قرآن به (روش قصه گویی) لطفا کلیک نمایید.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در چهارشنبه سی ام مهر 1393 و ساعت 10:18 |

حیطه های شناختی

جهت دریافت طبقه بندی حیطه های شناختی برای طراحی سوالات لطفا کلیک نمایید.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در چهارشنبه سی ام مهر 1393 و ساعت 10:16 |
 

روش تهیه سوالت استاندارد

برای دریافت روش تهیه سوالات استاندارد جهت طراحی سوال لطفا کلیک کنید.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در چهارشنبه سی ام مهر 1393 و ساعت 10:0 |

ضرورت ارزشیابی

جهت دریافت نکاتی چند در مورد ضرورت ارزشیابی تکوینی در نظام آموزشی کلیک نمایید.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در چهارشنبه سی ام مهر 1393 و ساعت 9:52 |
جهت آشنایی با تکالیف درسی در رابطه بادرس پیام های آسمان و قرآن کلیک کنید. 

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در چهارشنبه سی ام مهر 1393 و ساعت 9:10 |
 

ردیف

قالب و شکل موضوع

کارکرد و فایده

روش تدریس

1

طلیعه یا ورودیه

ایجاد انگیزه

متن خوانی - ایفای نقش

2

موضوع اصلی

هدف درس

همیاری و مشارکتی – بیشترین زمان تدریس

3

آیات و روایات ستاره دار

مستند کردن موضوع درس

تکرار و جمع خوانی تا تسلط نسبی

4

سوالات متن درس

ایجاد کنجکاوی

بارش فکری

5

جداول و فلش ها

تکمیل یادگیری

پاسخ گویی توسط دانش آموزان با نظارت معلم

6

فعالیت های کلاسی

تکمیل یادگیری

پاسخ گویی توسط دانش آموزان با نظارت معلم

7

خودت را امتحان کن

ارزشیابی درس

پاسخ گویی توسط دانش آموزان برای جلسه بعدی با نظارت معلم

8

مطالعه آزاد

دادن اطلاعات اضافی

تدریس در صورت داشتن زمان

9

تحقیق و پیشنهادات

تکمیل یادگیری

تکلیف اختیاری دانش آموزان برای جلسه آینده

10

نیایش

تلطیف عواطف

متن خوانی – سرود خوانی

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در چهارشنبه سی ام مهر 1393 و ساعت 8:21 |

فرم ارزیابی تحلیل محتوای کتب درسی

1- تناسب محتوای کتاب با تجارب آموزشی، توانایی ذهنی و علائق و نیازهای دانش آموزان

2- بررسی میزان ترغیب دانش آموران به تفکر نقادانه و خلاق

3- رعایت توالی منطقی بین مطالب ارائه شده در کتاب

4- بررسی تناسب کلمات و جملات به کار برده شده در کتاب با درک و فهم دانش آموزان

5- همخوانی پرسشها، تمرین ها و فعالیت ها با محتوای دروس

6- تناسب حجم کتاب با زمان تدریس

7- ارتباط محتوای کتاب با مهارت های اجتمایی دانش آموزان

8- بررسی تناسب محتوای کتاب با روش های فعال و نوین در تدریس

9- تناسب شیوه های ارزشیابی متداول با محتوای درس

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در چهارشنبه سی ام مهر 1393 و ساعت 8:6 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 23:22 |
برای مشاهده نمونه طرح درس ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 22:38 |

چگونه طرح درس بنویسیم؟

طرح درس روزانه پیش بینی مجموعه فعالیتهای است که معلم برای تدریس در یک جلسه درس تدارک می بیند. در طرح درس فعالیتهای ضروری و مهم آموزشی به ترتیب ودر زمانهای مشخص تنظیم می شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. تدوین طرح درس برای معلمان تازه کار و دانشجویان تا حدودی وقت گیر و مشکل است و به تدریج وپس  از کسب تجربه تهیه آن آسان تر خواهد بود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 22:32 |

اهم برنامه عملیاتی مصوب وزارتخانه ای برای گروه دینی و قران سال94-93 

فعالیتهای کیفی دوره:

برای توانمندسازی نیروی انسانی به ویژه معلّمان، عملیّاتی نمودن طرح نظارت و راهنمایی معلّم، ایجاد زمینه بکارگیری فناوری آموزشی در کلاس‌های درس، اهتمام به منظور اجرای مطلوب برنامه هفتگی مدارس، ایجاد زمینۀ مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیّتهای آموزشی و اداره مدارس، فعالیتهایی به شرح ذیل پیش‌بینی شده است.

 

1. توانمندسازی معلّمان در زمینۀ طرّاحی آموزشی

برگزاری حداقل یک کارگاه یا نشست تخصّصی 4 ساعته توسط هر گروه درسی در زمینۀ طرّاحی آموزشی با رویکرد درس‌پزوهی در چارچوب برنامه درسی ملّی (به صورت استانی، قطبی یا منطقه‌ای) به طوری که حداقل 30 درصد از معلمان آن درس در هر منطقه آموزشی در این کارگاه شرکت نمایند. شایسته است معلّمان پس از شرکت در کارگاه مزبور، ضمن طرّاحی آموزشی برای حداقل یک واحد درسی مرتبط، با نظارت گروههای آموزشی نسبت به اجرای آن در کلاس درس اقدام و نتایج اجرا را نیز به گروههای درسی مربوطه گزارش نمایند.

 

2. تحلیل محتوای برنامه‌های درسی در مرحلۀ طرّاحی و اجرا

به منظور ایجاد زمینۀ مساعد مشارکت حداکثری معلّمان در طرّاحی، تدوین و تجزیه و تحلیل محتوای بسته‌های آموزشی و همچنین در راستای توانمندسازی آنان، شایسته است گروههای آموزشی استان با همکاری کارشناسان تحلیل محتوای آموزشی استان به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا زمینه شرکت حداقل 20 درصد معلّمان در بررسی و تجزیه و تحلیل محتوای برنامه‌ها و کتاب‌های درسی در مرحله طرّاحی و اجرا فراهم آورده شود. لذا انتظار می‌رود سرگروههای محترم استانی بر اساس چارچوب نقد و بررسی و تحلیل محتوای طرّاحی شده حداکثر تا پایان آذر ماه به پایگاه کیفیت بخشی، ارسال نمایند.

 

3. نظارت و راهنمایی معلّم (بازدید از کلاسهای درس با رویکرد نظارت بالینی)

حصول اطمینان و کمک به فرآیند بکارگیری رویکردهای جدید در فرآیند تدریس نیازمند حضور با برنامه و نظام‌مند در کلاس درس می‌باشد. در راستای افزایش حضور و بازدید از کلاس‌های درس (نظارت و راهنمایی معلّمان دوره با رویکرد نظارت بالینی) توسط گروههای درسی و سایر معلّمان و مدیران توانمند در کلاس‌های درس انتظار می‌رود از حداقل 30 تا 50 درصد کلاس‌های درس بازدید هدفمند به عمل آید.

 

 

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 22:27 |

http://qwerty1340.persiangig.com/image/e1cacfb27da2.jpg

هیاهوی مهر... روز هیاهوی دانش آموزان شاد ... روز معلم های صبور و مهربان ... روز ناظم های دلسوز و مدیرهای دوست داشتنی ... روزی که باز فراش پرتلاش، می رود به جنگ هر چه غبار. روزی که همه دیوارها، میزها و صندلی های مدرسه که از خواب تابستانی بیدار شده اند، به روی اهالی درس و دانش لبخند می زنند. آغاز رژه منظم کیف ها سر صف های صبحگاهی که می روند به سمت باغ دانایی. از امروز، قرار است همه ما جایی را بسازیم. می پرسید کجا را؟ همان خانه ای را که با آجر واژه ها ساخته می شود، همان جا که پنجره هایی از جنس برگ های سبز و زنده دارد، همان جا که وقتی آباد است که با کتاب خواندن و یاد گرفتن، تر و تازه شده باشد، خانه دل هایمان را می گویم. پس همه شما امروز به مدرسه می روید که دل های نازنینتان را آبی بزنید، از روی شیشه هایش گرد و خاک نادانی را پاک کنید و این خانه ارزشمند را صفایی بدهید. به گل ها و سبزه ها دستی به نوازش بکشید و روز تولد مدرسه را جشن بگیرید. کاش همیشه دانش آموز بمانیم! کاش هر سال، اول مهر که می شود، همین طور هیجان زده، منتظر صدای زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، در پوست خودمان نگنجیم. کاش قدر معلم های صمیمی را بیشتر بدانیم!

 

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 21:30 |

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 و ساعت 20:48 |
 

پاسخ شما به این سوال خدا چیست؟

آیا كسى كه بنیاد [كار] خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است یا كسى كه بناى خود را بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى‏ ریزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى ‏افتد؟ و خدا گروه بیدادگران را هدایت نمى‏ كند.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 و ساعت 16:18 |

سرکار خانم سمیه جلیلیان

کسب رتبه سوم کشوری در آزمون درسنامه علوم قرآنی را صمیمانه به شما تبریک می گوییم واز اینکه باعث افتخار برای استان شدید از شما تشکر می نماییم .

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 17:15 |
با سلام خدمت همکاران و سر گروههای محترم مناطق و نواحی با عنایت و لطف خداوند متعال و تشکر از زحمات بیدریغ همکاران محترم شرکت کننده در آزمون درسنامه علوم قرآنی به ویژه نفرات برگزیده شرکت کننده مرحله ی کشوری که مارا در انجام این فراخوان یاری نمودند بحمدلله خانم سمیه جلیلیان از حمیل موفق شدند رتبه سوم کشوری را به دست آورند این موفقیت را به ایشان و سر گروه محترم حمیل و کلیه همکاران تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق الهی را برای ایشان داریم.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 16:38 |
 

باسمه تعالی

سوالات آزمون آنلاین کتاب درسنامه علوم قرآنی - ویژه دبیران دینی و قرآن (مرحله استانی)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 و ساعت 14:52 |
باسلام خدمت همکاران عزیز و منتخبین آزمون آنلاین درسنامه قرآن :

آزمون درسنامه پنج شنبه  93/3/1 از ساعت 8 الی14 در سایت رسمی پایگاه برگزار می شود.

برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 و ساعت 14:26 |


باسمه تعالی

بدین وسیله اعلام می گردد که در مسابقه آنلاین کشوری درسنامه علوم قرآنی نام کاربری کدپرسنلی و رمز عبور کد ملی شرکت کنندگان در آزمون می باشد.

نفرات اول ، دوم ، سوم و چهارم اعلام شده توسط سرگروه ها بایستی به ترتیب به سوالات گروه یک ، دو ، سه و چهار پاسخ دهند.


من الله توفیق

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 16:28 |
با سلام و احترام

روز معلم را به کلیه سرگروه های درسی قرآن و معارف اسلامی متوسطه اول و دبیران دینی و قرآن تبریک عرض می کنم و از خدای متعال توفیق روز افزون را برایشان خواستارم.

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 23:23 |

http://www.uplooder.net/

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 23:7 |

باسمه تعالی
با سلام و تحیات

بدین وسیله به اطلاع می رسانیم مسابقه آنلاین کشوری کتاب درسنامه

علوم قرآنی
تالیف حسین جوان آراسته ویژه دبیران دینی و قرآن سراسر

کشور روز پنجشنبه 93/3/1 ساعت 14-8 برگزار می گردد.

نام کاربری و رمز عبور متعاقبا اعلام خواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای همکاران برگزیده در مرحله استانی و به امید افتخار آفرینی این عزیزان 
من الله توفیق

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 22:55 |

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در جمعه پنجم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:2 |
+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:50 |